fbpx
Image Alt

Blog

Grad Kostel

Grad Kostel – drugi največji grajski kompleks v Sloveniji

Grad Kostel se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1336 kot ‘castrum Grauenwarth’ oziroma v prevodu Grofovska straža. Že ime samo pove, da je grad predstavljal zatočišče Ortenburškim grofom. V 15. stoletju so ga mogočni celjski grofje dozidali in spremenili v eno največjih utrdb na Kranjskem. Grajski kompleks so obzidali z dvometrskim obzidjem, ojačan s petimi obrambnimi stolpi.

Arheološka izkopavanja razkrivajo, da je bil grad Kostel verjetno pozidan že prej, okoli leta 1200, saj se je do prve znane listinske omembe že uveljavil kot upravna, sodna in gospodarska enota.

Kot dokaz še dandanes na poti na grad stojijo vislice oz. lesene ‘gavge’, kjer so obsojene na smrt obešali na točno določene dni v tednu.

Zanimivo je tudi ujemanje letnice prve omembe v listinah s sedanjo poštno številko kraja Kostel.

Grad Kostel skozi zgodovino

Grad je na pomenu do 15. stoletja pridobival predvsem zaradi turških vpadov, ki so predstavljali stalnico. Od tu so poskušali prodreti proti Kočevju, Ribnici ter Primorski in Ljubljani. Čeprav so Turki v svojih napadih pomorili ogromno ljudi in požigali vasi, pa so sam grad Kostel kljub temu uspešno napadli in si ga prilastili le enkrat – še to z uporabo zvijače. V Valvasorjevih zapisih lahko preberemo, da so leta 1578 prišli preoblečeni v begunce z dojenčki, prebivalci so jih spustili v naselje, kar pa je odprlo vrata močnim turškim četam. Ti so trg izropali, požgali in prebivalce pobili ali pa jih odpeljali kot sužnje. Na prazne kmetije so se zatem naselili Uskoki.

Kasneje, leta 1809, so kostelski prebivalci napadli francoske vojake, ki so bili nastanjeni v gradu in s tem sprožili največjo vstajo proti francoskim okupacijskim oblastem v Sloveniji. Sledil je povračilni požig gradu, ob robu trga pa je nastala spodnja graščina – zanjo je bilo usodno obdobje 2. svetovne vojne. Spodnji grad so leta 1943 požgali partizani, da se v njem ne bi mogli naseliti pripadniki slovenskega domobranstva. Kljub vsem pretresom grad Kostel in pripadajoča trška naselbina danes predstavljata edino še živeče tovrstno naselje na slovenskem ozemlju.

Grad Kostel

Kako je bilo videti življenje na gradu?

Kot je bilo običajno za življenje na gradovih, so bili tudi tu prostori enostavno opremljeni, raven higiene pa slaba. Razsvetljavo so nudile bakle, lojenice, sveče ali oljenke, prostore pa se je ogrevalo z odprtimi ognjišči. Zaradi načina ogrevanja je bilo v sobah precej dima in smradu, prostori so bili sajasti in zakajeni. Okna so zapirali z lesenimi polkni, z roževinastimi ploščicami, živalskimi kožami in mehurji, …

Trg in grad Kostel danes

Danes gre za drugi največji grajski kompleks v Sloveniji, takoj za celjskim gradom. Grad je dal ime tudi današnji občini Kostel in pokrajini med Sveto Ano in Bilpo. Od devetdesetih let dalje so potekala obnovitvena in rekonstrukcijska dela, s katerimi so gradu povrnili del nekdanje podobe, za obiskovalce pa je dokončno odprt šele od junija 2018.

Še vedno poteka nadaljevanje posodobitvenih del. V letih 2015 do 2017 so na grad Kostel pripeljali elektriko, uredili so povezave za varen dostop do gradu ter na njem (stopnice, ograje, prireditveni prostor, …). V letu 2018 so izvedli nadaljnja dela za varen dostop na grad, postavili železne karnise, postavili sanitarije itd.

Kaj grad Kostel nudi obiskovalcem?

Obiskovalcem ponuja vrsto različnih vsebin, ki predstavljajo zgodovino gradu in Kostela, grajsko življenje v preteklosti ter zgodbe, ki so povezane z grajskim kompleksom in trško naselbino. Z različnimi prireditvami in dogodki ga želijo približati predvsem mladim, saj grad zaradi strmega dostopa ni primeren za gibalno ovirane ljudi.

Od leta 2019 je na gradu možno obiskati sobo pobega, kjer udeleženci razkrivajo skrivne namige, s katerimi bodo za vedno ostali zapisani v knjigo članov skrivne kostelske bratovščine.

Ker Grad Kostel predstavlja idealno naravno okolje za sproščanje telesa in misli, poleti ob sobotah tam poteka vodena vadba joge, kjer se med sabo prepletata prizemljenost in hkrati stik z nebom ter s samim sabo.

Na gradu pa ves čas potekajo različne tematske razstave, s katerimi na zanimiv način prikazujejo različne zgodovinske tematike in dogodke.

Objavi komentar

Follow us on