fbpx
Image Alt

Splošni pogoji nagradne igre za celodnevno razvajanje

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Spletni partner d. o. o., Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator).

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let. Če sodeluje oseba, mlajša od 18 let, se smatra, da ima privolitev staršev. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 7. 2. 2018 do vključno 28. 2. 2018. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili po 28. 2. 2018, ne bodo upoštevani.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe (v nadaljevanju: uporabniki), ki:

 • sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre,
 • v obrazec vnesejo veljaven veljavno ime ter veljaven e-poštni naslov,
 • imajo Facebook profil,
 • všečkajo Facebook stran Lepote Slovenije (https://www.facebook.com/SlovenijaNajlepsaDezela/) in
 • delijo zadnjo objavo na strani Lepote Slovenije.

Glavna nagrada

 • Bon za celodnevno razvajanje v Termah Krka za dve osebi

Organizator nagradne igre se odpoveduje vsakršni materialni, moralni ali kazenski odgovornosti za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

Izbira zmagovalca

Zmagovalec bo izbran z žrebom 1. 3. 2018 ob 10. 00 v prostorih podjetja Spletni partner d. o. o.. Žrebanje bo javno in se ga lahko udeležijo vsi sodelujoči v nagradni igri. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenec bo o nagradi ter podrobnostih prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.  Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo, v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 30 dni od objave zmagovalca ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se zmagovalca ponovno izžreba. Organizator natečaja se obvezuje, da bo nagrado podelil najkasneje v 8 delovnih dneh od prejema vseh podatkov zmagovalca.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Uporabnik s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • priimek in ime,
 • elektronski naslov,
 • ime FB profila.

Uporabnik s sodelovanjem dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Uporabnik izrecno soglaša, da lahko organizator (Spletni partner d. o. o., Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje) kot upravljavec osebnih podatkov tiste podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu nagradne igre;
 • objava nagrajencev na FB strani Lepote Slovenije ter na spletni strani www.lepote-slovenije.si;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo sodelujočim poslana z namenom obveščanja;
 • morebitno pošiljanje e-novic po e-pošti (ne več kot enkrat tedensko).

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadar koli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Odgovornost 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju portala Facebook, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega portala.

Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info[afna]lepote-slovenije.si. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli podaljša nagradno igro, da v času trajanja nagradne igre zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanim s sodelovanjem v nagradni igri.

 

V Trebnjem, 7. 2. 2018

Follow us on